Teams

Naast individuele begeleiding is het voor groepen en teams ook mogelijk om een mentaal teamtraject te volgen. Mentale training voor teams geeft inzicht in de sociale en mentale factoren die van invloed zijn op de teamprestatie. Afhankelijk van de behoeften van het team kunnen in groepsbijeenkomsten de belangrijkste mentale vaardigheden worden behandeld, maar kan de nadruk ook meer op het aspect teambuilding worden gelegd. Vraagstukken op het gebied van communicatie, conflicten, leiderschap, selecties, sociale vaardigheden komen dan nadrukkelijker aan de orde.

1 2