Individuele training

Een individuele mentale training start met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag uitgediept en wordt er toegelicht waar mentale training voorstaat en wat het eventueel voor jou kan betekenen. Na het gesprek kan je zelf bepalen of je met de mentale training wilt beginnen.

Indien besloten wordt het traject te starten, zal vervolgens een sportpsychologisch profiel worden opgemaakt. Op basis van dit profiel en de hulpvraag wordt het doorlopen traject vastgesteld, waarbij het vergroten van het eigen inzicht en het aanleren van onderstaande mentale vaardigheden centraal staan. 
  • Het stellen van doelen
  • Richten van aandacht en omgaan met afleidingen
  • Leren ontspannen en activeren
  • Leren mentaal voorstellen – verbeelding 
  • Gedachten controleren en zelfspraak toepassen
  • Wedstrijdvoorbereiding

1 2