Trainers en coaches

Niet alleen sporters en teams hebben baat bij mentale training. Ook voor trainers en coaches is het belangrijk inzicht te hebben in hoe mentale aspecten als motivatie, spanning, concentratie en zelfvertrouwen de sportprestatie beïnvloeden en hoe deze te trainen zijn. Daarnaast is inzicht in jezelf en hoe om te gaan met jouw sporter(s) ook een centraal thema binnen de trainer/coachbegeleiding.

Mentale training voor trainers en coaches kan individueel maar ook in cursusvorm plaatsvinden. In de cursusvorm doen trainers en coaches samen kennis en vaardigheden op en wisselen ze hun ervaringen en visies uit aangaande diverse mentale aspecten in de sport.